GEÇMİŞ SEMPOZYUMLAR | Previous Symposia

AUİLS | 2014:
09.00 - 09.30: KAYIT
09.30 - 10.00: Açılış Konuşmaları
10.00 – 10.30: Açılış Dersi
Dr. Esin Yılmaz Başçeri (ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü)

10.30 – 12.00: Kıbrıs Oturumu (O.Başkanı: Dr. Esin Yılmaz Başçeri)
Cansu Arısoy: Kıbrıs’ta Ulusal Kimliğin Adada Barış İnşası ve Çatışma Çözümündeki Rolü
Yunus Turhan: The Role of Cyprus in Domestic and Foreign Policies of Turkey
Emre F. Çolakoğlu: TDP’de Kıbrıs Sorununa Teorik Bir Bakış Açısı: Güvenlikleştirme ve Güvenliksizleştirme
Gizem Yardımcı: Kıbrıs Sorununun Analizi ve Çözüme İlişkin Teoriler
12.00 – 13.30: Öğle Yemeği Arası

13.30 – 15.00: U.Hukuk-T. Dış Politikası Oturumu (O.Başkanı: Prof.Dr. Yücel Acer)
Aidarbek Amirbek: U.Hukuk Kapsamında Hazar’ın Statüsü Sorunu: Kıyıdaş Devletlerin Yaklaşımları ve Çözüm Önerileri
Şükrü Çıldır: İnsan Hakları’nın Uluslararasılaşmasının Egemenlik Normuna Etkisi
Ahmet Ataş: 2003’te Günümüze Türkiye’nin Değişen Güvenlik Stratejilerinin Türk Dış Politikası’na Etkisi
Cansu Akbaş Demirel: Türk Dış Politikası’nın Son On Yılında İnsani Yardımın Rolü

15.00 – 15.15: Ara
15.15 – 16.45: Alan Çalışmaları Oturumu (O.Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Giray Sadık)
Vugar İsmayılov: Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Güney Kafkasya Politikası
Sercan Canbolat: Dealing with New Middle Eastern Leadership: An Operational Code Approach
Abdullah Sayın: Mısır’da Yaşanan Demokrasi Paradoksu: “25 Ocak Devrimi’nden Darbe’ye”
Gloria Shkurti: The Process of Conflict Resolution in Balkans: The Cases of Kosovo and Bosnia and Herzegovina

16.45 – 17.30: KAPANIŞAUİLS | 2013:
09.00 - 09.30: KAYIT
09.30 - 10.00: Açılış Konuşmaları
10.00 – 10.30: Açılış Dersi

10.30 – 12.00: Güvenlik – TDP Oturumu (O.Başkanı: Doç.Dr. Seyfettin Erol)
Mustafa Ali Sezal: The Securitisation Theory and the Realist Tradition: A Critical Re-evaluation
Yerkinai Ongarova: Türkiye-Ermenistan İlişkilerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Fatih Fuat Tuncer: A.Davutoğlu Diplomasisinde Balkanlar Söylemi ve Balkanlar’da Yeni Osmanlıcılık Tartışmaları
Egemen B. Bezci: Terör Yöntemi ve Etkisinin Rolü: PKK Örneği

12.00 – 13.30: Öğle Yemeği Arası

13.30 – 15.00: A.Çalışmaları – Disiplin Oturumu (O.Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Bayram Sinkaya)
Viktoriia Demydova: Turkey – Ukraine Relations: High Potential, Low Voltage
Minhac Çelik: A Delicate Balance for Iraqi Kurds: Political and Economic Relations Between Iran and KRG
Pınar Buket Kılınç: Afrika-AB-Çin: Üçlü İşbirliğinin Gelişimi
M.Şükrü Yaman: Diplomasi ve Misyonerlik İlişkisi: 19. Yüzyıl Osmanlı Diplomasi Kültürü ve Yardımsever Rahibeler Derneği (Filles de la Charite)

15.00 – 15.15: Ara

15.15 – 16.45: A.Uyanışı – S.İslam Oturumu (O.Başkanı: Doç.Dr. Mehmet Akif Okur)
Nassef Manabilang Adiong: CAM Analysis of Nation-State in International Relations and Islamic Studies
Hasan Deniz Pekşen: Arap Baharı’nın Arka Planı
Betül Yavuz: Mısır’daki Ayaklanmaların Ekonomi-Politiği
Özlem Zerrin Keyvan: Bangladeş Ghulam Azam Krizinde Türkiye, ABD ve Çin

16.45 – 17.30: KAPANIŞ


AUİLS | 2012:

09.30 - 09.45: KAYIT
09.45 - 10.15: Açılış Konuşmaları
10.15 – 10.45: Açılış Dersi
Doç.Dr. Ersel Aydınlı (Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)

10.45 – 11.45: Uluslararası Güvenlik (O.Başkanı: Doç.Dr. Ersel Aydınlı)
Eyüp Ersoy: Uluslararası İlişkilerde Güç, Nüfuz ve Kimlik: Türkiye Örneği
M.Bahadır İleri: Uluslararası Güveliğin AB Boyutu
Serhan Ünal: ABD’nin Küresel Hegemonya’yı Sürdürme Stratejisinin Siyasi Ekonomisi

11.45 – 11.50: Ara

11.50 – 12.50: Uluslararası Hukuk ve TDP (O.Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Erdem Denk)
Fulya Balkar: Uluslararası İlişkiler Doktrini Olarak Haklı Savaşın Kökenleri ve Üç Temel İlkesi: Jus ad Bellum, Jus in Bello ve Jus past Bellum
Özge Taylan: Uluslararası Hukukun Dönüşümü: İnsan Hakları ve Küreselleşme
Özlem Zerrin Keyvan: Türk Dış Politikası’nda Doğu-Batı İkilemi

12.50 – 13.45: Öğle Yemeği Arası

13.45 – 14.15: Orta Doğu’da Güncel Durum Konferansı
Prof.Dr. M.Sıtkı Bilgin (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)

14.15 – 15.15: Uluslararası Bölgeler (O.Başkanı: Prof.Dr. Ramazan Gözen)
Veysel Tekdal: Çin’de Entelektüeller ve Devlet
Ahmet Yusuf Özdemir: Uluslararası İlişkiler ve İslami Hareketler
Samet Zenginoğlu: Orta Asya Yönelimlerinde Kırgızistan’ın Türk Dış Politikası’ndaki Önemi

15.15 – 15.30: KAPANIŞ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder