17 Nisan 2017 Pazartesi

AUİLS | 2017'ye Kabul Edilen Tebliğler

AUİLS | 2017 için, 40 civarında başvuru yapılmıştır. Gelen tebliğ özetleri, dört hakem tarafından, isimsiz olarak puanlanmış ve en yüksek puanı alan 12 başvuru, AUİLS | 2017'de sunulmaya hak kazanmıştır. Bu yıl kabul edilen tebliğciler ve tebliğ başlıkları aşağıdaki gibidir (rastgele sıralama):


Oğuz Bilge Güngördü (Hacettepe Üniversitesi):
Erken Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Japon İmgesi
Emre Feyzi Çolakoğlu (Ege Üniversitesi):
Soğuk Savaş Dönemi Askeri Darbeleri ve ABD: Türkiye ve Yunanistan Örneklerinin Karşılaştırması
Buket Ökten Sipahioğlu (Ankara Üniversitesi):
AKP'nin Değişen Avrupa Birliği Politikası: Avrupalılaşma Sürecinin Dönüşümü
Girayalp Karakuş (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi):
Azerbaycan ve Türkiye Dış Politikası: Reaksiyoner Dış Politikadan Proaktif Dış Politikaya Geçiş
Fatma Çakır (University of Paris-Saclay):
Fransa'da ve Türkiye'de Laiklik Tartışmaları
Gözde Yılmaz (İzmir Ekonomi Üniversitesi):
Causes of War and Conditions of Peace: Ethical Issues Surronding the Use of Force In International Relations
Ahmet Yusuf Özdemir (Yıldız Teknik Üniversitesi):
Ulusötesi Gönüllü Savaşçılık: Kuramsal Bir Yaklaşım Denemesi
Gözde Demirel (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi):
Terör Örgütlerinin Kimlik İnşasında Etkisi: PYD-YPG ve Suriye'de Kürt Kimliği
Ahmed Mohamud (Gazi Üniversitesi):
The Impact of Education on Economic Development in Somalia
Mohamed Salah Ahmed (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi):
The Relationship Between Somalia and Turkey: What Makes The Turkish Assistance to Somalia Unique?
Şeyma Gürhan (Gazi Üniversitesi):
1930'lu Yıllarda Rusya'nın Kırım'da Uyguladığı Sovyetleştirme Politikaları ve Yaşanan Suni Açlık
Ali Burak Darıcılı (Uludağ Üniversitesi):
Demokrat Parti Hack Skandalı Bağlamında ABD ve Rusya'nın Siber Güvenlik Stratejilerinin Analizi

Sempozyum programı gibi diğer detaylar, netleştikçe paylaşılmaya devam edecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder